Consells per aconseguir l’èxit de les reunions

Les reunions són el moment clau per tancar acords amb els clients, per això des d’Aetna coworking et volem facilitar uns consells perquè aconsegueixis els teus objectius.

· Planifica la teva reunió
Una bona planificació garanteix que les reunions siguin efectives, estalvia temps i recursos, i promou la presa de decisions i la col·laboració amb èxit. No oblidis:

  • Enfoca’t en el teu objectiu
  • Informa els participants
  • Prepara la reunió i la seva ordre del dia
  • Realitza una presentació amb els punts importants
  • I després de la reunió, prepara una acta de reunió o resum

· Tria l’espai de la reunió
L’elecció de l’espai per a una reunió és una decisió que pot marcar la diferència entre una reunió productiva i reeixida o una experiència frustrant i poc eficient. La importància de seleccionar el lloc adequat va més enllà de la ubicació física. Un espai ben escollit pot influir en la dinàmica de la reunió, la concentració dels participants i la qualitat de les interaccions.

L’estètica, la il·luminació, l’amplitud, la temperatura agradable i el mobiliari són factors clau que cal considerar en triar un espai per a una reunió. A més, la privadesa i l’absència de distraccions són essencials per fomentar la concentració i la comunicació efectiva entre els assistents.

A Aetna coworking t’ajudem a triar el millor espai per aconseguir una reunió amb èxit. Podeu llogar l’espai per hores o dies, fins i tot mesos, segons els requeriments específics.

A més, no us oblideu de sol·licitar els dispositius necessaris (projector, pissarra, connexions) per a la vostra reunió.

· Puntualitat
És molt important iniciar les reunions puntuals i que tots els assistents estiguin informats de la durada de la reunió. Respecteu el temps establert per a cada punt de l’ordre del dia i reconduïu la reunió al tema en qüestió en cas de desviar-vos.

· Participació activa
Durant la reunió, actua de líder, dirigeix la sessió perquè es tractin els punts predeterminats a l’ordre del dia i, si és el cas, provoca la presa de decisions.

Involucra tots els assistents dirigint la mirada i donant peu a intervencions i sobretot fes-los partícips.

· Prepara l’acta de reunió
Pren notes de la reunió per poder preparar una acta de resum i comparteix-la amb els assistents amb els deures o decisions preses entre els participants perquè quedi per escrit i tingui vigència.

· Seguiment
Programa un seguiment i avalua el progrés.

Ara només falta afegir el teu do personal.

Si tens una reunió important i no coneixes un lloc perfecte on dur-la a terme, que compleixi tots els requisits que necessites, t’ho posem fàcil, descobreix els espais disponibles a Aetna coworking. T’ho posem molt fàcil!

La gestió comptable i fiscal d’un negoci és fonamental per al seu èxit i creixement. Un gestor comptable i fiscal realitza un paper crucial en el funcionament d’una empresa, ja que s’encarrega de tasques essencials com portar un registre precís de les finances, presentar declaracions d’impostos, i garantir el compliment de les regulacions fiscals i comptables.

En aquest article, explorarem detalladament per què és essencial comptar amb un assessor comptable i fiscal per al teu negoci. Descobrirem les tasques que compleixen aquests professionals, els avantatges que aporten a la teva empresa, i com poden ajudar-te a prendre decisions financeres. L’assessoria fiscal i comptable no sols et dona tranquil·litat en termes legals, sinó que també pot optimitzar les teves operacions i augmentar la rendibilitat del teu negoci.

Així que, si et preguntes per què hauries de considerar la contractació d’un gestor comptable i fiscal, continua llegint per a obtenir respostes clares i convincents!

A Espanya, les empreses estan subjectes a diversos impostos fiscals, us detallem seguidament els més comuns:

Impost de societats: És l’impost principal al qual estan subjectes les empreses. Grava la renda de les empreses i s’aplica sobre els beneficis obtinguts en un exercici fiscal.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA): És un impost indirecte que s’aplica a la venda de béns i serveis. Les empreses són responsables de recaptar i pagar l’IVA a l’Estat.

Retencions i ingressos a compte: Les empreses han de retenir una part del salari i altres pagaments realitzats als empleats i professionals independents, i posteriorment ingressar-lo a l’Agència Tributària.

Impost d’activitats econòmiques (IAE): És un impost local que grava l’exercici d’activitats econòmiques, i la seva quantia depèn del tipus d’activitat i de la facturació de l’empresa.

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD): S’aplica en la compra i venda de béns immobles, així com en actes jurídics documentats, com la hipoteca.

A més d’aquests impostos, existeixen altres específics que poden aplicar-se segons l’activitat de l’empresa, com l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport, l’Impost sobre Hidrocarburs, l’Impost sobre el Patrimoni, entre altres.

Cal assenyalar que les taxes i regulacions fiscals poden canviar amb el temps, per la qual cosa és important consultar la legislació vigent i comptar sobretot amb assessorament professional en matèria fiscal.

Per tot això, contractar un gestor comptable i fiscal que gestioni l’economia de la nostra empresa és realment rellevant per a un projecte empresarial.

Et deixem 5 raons que t’ajudaran a comprendre-ho:

1r- Compliment legal: Un gestor comptable i fiscal assegura que l’empresa compleixi amb totes les obligacions fiscals i comptables establertes per la legislació, evitant problemes legals o possibles sancions en forma de multes per incompliment.

2n- Estalvi de temps i esforç: Delegar la gestió comptable i fiscal de l’empresa en un professional extern permet alliberar temps i esforç, ajudant els emprenedors a centrar-se en altres àrees clau de l’empresa, activitats estratègiques i operatives que faran créixer el negoci.

3r- Optimització de recursos: Un gestor comptable i fiscal pot portar un control detallat dels ingressos i despeses de l’empresa, la qual cosa permet identificar oportunitats d’estalvi i optimització de recursos i minimitzar la càrrega fiscal de l’empresa, aprofitant les deduccions i beneficis fiscals disponibles. A més, pot ajudar a elaborar pressupostos i realitzar projeccions financeres per a millorar la presa de decisions.

4t- Assessorament especialitzat: Un gestor comptable i fiscal pot brindar assessorament especialitzat en aspectes financers i fiscals, proporcionant dades financeres precises i actualitzats que permeten prendre decisions empresarials més informades i estratègiques, com l’avaluació del rendiment financer i la rendibilitat de l’empresa en funció dels informes comptables.

5è- Millora de la gestió financera: Un gestor comptable i fiscal pot proporcionar informes financers clars i actualitzats, la qual cosa permet a l’empresa tenir una visió òptima de la seva situació econòmica. Això facilita la presa de decisions i la planificació a curt i llarg termini.

En resum, comptar amb un gestor comptable i fiscal brinda seguretat i tranquil·litat a l’empresa, en assegurar el compliment de les obligacions legals, amb una gestió financera adequada, assessorament especialitzat i optimització de la gestió financera de l’empresa. Aetna coworking disposa de departament d’externalització comptable i fiscal i si vols conèixer més sobre aquesta modalitat, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. T’assessorarem i ajudarem, adaptant-nos sempre al moment en el qual es troba el teu projecte.