El coworking i l’oficina tradicional són dues formes diferents de treballar i gestionar un espai de treball. El coworking fa referència a un espai de treball compartit on professionals independents, emprenedors i treballadors remots comparteixen un entorn físic per dur a terme les seves activitats professionals. A diferència de les oficines tradicionals, els espais de coworking fomenten la col·laboració, l’intercanvi de coneixements i la creació d’una comunitat de professionals diversa.

Algunes de les diferències més destacades són:

Els costos: Les oficines tradicionals solen ser més costoses ja que cal llogar o comprar un espai complet, equipar-lo i gestionar els serveis necessaris (electricitat, internet, neteja, etc.). En canvi, el coworking permet pagar una quota mensual o fins i tot utilitzar l’espai per hores, la qual cosa redueix considerablement les despeses fixes. Compartir les despeses de lloguer, serveis i infraestructura amb altres professionals permet reduir els costos individuals en comparació amb la creació d’una oficina pròpia.

La comunitat i el networking: Els espais de coworking fomenten la creació d’una comunitat entre els seus membres, fet que facilita el networking i la col·laboració entre professionals de diferents sectors, fet que pot donar lloc a la generació de noves idees, projectes i oportunitats de negoci. La diversitat de professionals i sectors presents en els espais de coworking estimula la creativitat i la innovació, al permetre la convergència de diferents perspectives i coneixements.

En una oficina tradicional, això acostuma a ser menys comú, ja que les empreses i professionals tenen un espai privat i aïllat.

Finalment, el coworking posa fi a la solitud laboral per a aquells que treballen de forma remota o com a autònoms. El coworking permet evitar l’aïllament i la sensació d’estar en soledat. Compartir un espai de treball amb altres professionals ofereix un ambient de comunitat i connexió social.

La flexibilitat: Els espais de coworking solen oferir flexibilitat en horaris i ús de les instal·lacions. Pots accedir a l’espai les 24 hores del dia i utilitzar diferents àrees segons les teves necessitats. Els espais de coworking solen oferir també la possibilitat de llogar espais de treball per hores, dies o mesos, oferint als usuaris flexibilitat per adaptar-se a les seves necessitats laborals. En canvi, en una oficina tradicional, és probable que tinguis un horari fix d’accés i estiguis limitat al teu espai assignat.

Els serveis addicionals: Els espais de coworking solen oferir serveis addicionals com sales de reunions, serveis administratius en línia, serveis de gestoria i comptabilitat i call center, entre altres. En una oficina tradicional, aquests serveis poden ser limitats o no estar disponibles.

L’ambient de treball: L’ambient de treball en un espai de coworking pot ser més dinàmic i estimulant a causa de la diversitat de professionals i empreses presents. En una oficina tradicional, l’ambient pot ser més tranquil i estable, amb menys interacció entre els membres.

El món laboral està en constant evolució i una de les tendències més destacades en els últims anys és l’auge del coworking. És una nova forma de treballar i col·laborar i els seus beneficis estan transformant la manera en què les persones desenvolupen les seves activitats professionals.

Aquestes són només algunes de les diferències principals entre el coworking i l’oficina tradicional. L’elecció entre un o un altre depèn exclusivament de les necessitats i preferències de cada persona o empresa.

Cal recordar que el coworking s’ha establert com una alternativa atractiva i eficaç per a aquells que busquen un entorn de treball flexible, de col·laboració i estimulant. La creixent popularitat d’aquests espais demostra la necessitat de connexions professionals i el desig d’escapar de les estructures laborals tradicionals. Si busques noves formes de treballar i col·laborar, el coworking pot ser la resposta per a tu i Aetna Coworking pot ajudar-te a trobar aquest espai que necessites a Barcelona tant de manera presencial com virtual.

La gestió eficient del temps és crucial per a l’èxit de qualsevol persona, però encara més si ets un emprenedor. Aquí et presentem estratègies provades que t’ajudaran a maximitzar la teva productivitat i assolir els teus objectius empresarials amb més eficiència.

Prioritza les teves tasques

Identifica les activitats que generen el major impacte en el teu negoci i hi dedica la major part de la teva energia. Fes servir el mètode Eisenhower Box per diferenciar entre tasques importants i urgents.

Estableix metes clares i realistes

Defineix objectius específics, mesurables, assolibles, rellevants i temporals (SMART). Això t’ajudarà a mantenir l’enfoc i a mesurar el progrés.

Desenvolupa rutines estructurades

Establir una rutina diària pot augmentar significativament la teva eficiència. Dedica blocs de temps a tasques específiques i limita les distraccions durant aquests períodes.

Delega eficaçment

No intentis fer-ho tot tu mateix. Delega tasques que altres poden fer igual de bé o millor, alliberant així el teu temps per concentrar-te en aspectes crucials del negoci.

Utilitza eines tecnològiques

Aprofita les eines digitals per a la gestió de tasques, automatització de processos i comunicació. Eines com Asana, Trello i Slack poden ser molt útils.

Fes descansos planificats

Els descansos regulars augmenten la productivitat i la creativitat. Utilitza tècniques com la Tècnica Pomodoro per estructurar el teu temps de treball i de descans.

Aprèn a DIR NO

Ser selectiu amb els teus compromisos et permetrà enfocar-te en allò que realment importa. Aprèn a rebutjar oportunitats que no s’alineen amb els teus objectius empresarials.

Revisa i ajusta regularment

Dedica temps cada setmana per revisar els teus avenços i ajustar els teus plans i mètodes de treball segons calgui.

Mantén un equilibri vida-treball saludable

Un bon equilibri entre la vida personal i professional és clau per evitar l’esgotament i mantenir la motivació a llarg termini. A Aetna Coworking t’oferim l’espai ideal per separar aquestes dues vides de debò ja que treballar en un espai aliè a casa teva, com la majoria d’emprenedors fan, millora la teva concentració i la teva eficiència.

En implementar aquestes estratègies, els emprenedors poden millorar significativament la seva gestió del temps, cosa que condueix a una major productivitat, satisfacció i èxit en els seus negocis.

Si voleu més detalls sobre els espais de treball per llogar per hores o setmanes d’Aetna Coworking, no dubteu a contactar amb nosaltres.

Consells per aconseguir l’èxit de les reunions

Les reunions són el moment clau per tancar acords amb els clients, per això des d’Aetna coworking et volem facilitar uns consells perquè aconsegueixis els teus objectius.

· Planifica la teva reunió
Una bona planificació garanteix que les reunions siguin efectives, estalvia temps i recursos, i promou la presa de decisions i la col·laboració amb èxit. No oblidis:

 • Enfoca’t en el teu objectiu
 • Informa els participants
 • Prepara la reunió i la seva ordre del dia
 • Realitza una presentació amb els punts importants
 • I després de la reunió, prepara una acta de reunió o resum

· Tria l’espai de la reunió
L’elecció de l’espai per a una reunió és una decisió que pot marcar la diferència entre una reunió productiva i reeixida o una experiència frustrant i poc eficient. La importància de seleccionar el lloc adequat va més enllà de la ubicació física. Un espai ben escollit pot influir en la dinàmica de la reunió, la concentració dels participants i la qualitat de les interaccions.

L’estètica, la il·luminació, l’amplitud, la temperatura agradable i el mobiliari són factors clau que cal considerar en triar un espai per a una reunió. A més, la privadesa i l’absència de distraccions són essencials per fomentar la concentració i la comunicació efectiva entre els assistents.

A Aetna coworking t’ajudem a triar el millor espai per aconseguir una reunió amb èxit. Podeu llogar l’espai per hores o dies, fins i tot mesos, segons els requeriments específics.

A més, no us oblideu de sol·licitar els dispositius necessaris (projector, pissarra, connexions) per a la vostra reunió.

· Puntualitat
És molt important iniciar les reunions puntuals i que tots els assistents estiguin informats de la durada de la reunió. Respecteu el temps establert per a cada punt de l’ordre del dia i reconduïu la reunió al tema en qüestió en cas de desviar-vos.

· Participació activa
Durant la reunió, actua de líder, dirigeix la sessió perquè es tractin els punts predeterminats a l’ordre del dia i, si és el cas, provoca la presa de decisions.

Involucra tots els assistents dirigint la mirada i donant peu a intervencions i sobretot fes-los partícips.

· Prepara l’acta de reunió
Pren notes de la reunió per poder preparar una acta de resum i comparteix-la amb els assistents amb els deures o decisions preses entre els participants perquè quedi per escrit i tingui vigència.

· Seguiment
Programa un seguiment i avalua el progrés.

Ara només falta afegir el teu do personal.

Si tens una reunió important i no coneixes un lloc perfecte on dur-la a terme, que compleixi tots els requisits que necessites, t’ho posem fàcil, descobreix els espais disponibles a Aetna coworking. T’ho posem molt fàcil!

La gestió comptable i fiscal d’un negoci és fonamental per al seu èxit i creixement. Un gestor comptable i fiscal realitza un paper crucial en el funcionament d’una empresa, ja que s’encarrega de tasques essencials com portar un registre precís de les finances, presentar declaracions d’impostos, i garantir el compliment de les regulacions fiscals i comptables.

En aquest article, explorarem detalladament per què és essencial comptar amb un assessor comptable i fiscal per al teu negoci. Descobrirem les tasques que compleixen aquests professionals, els avantatges que aporten a la teva empresa, i com poden ajudar-te a prendre decisions financeres. L’assessoria fiscal i comptable no sols et dona tranquil·litat en termes legals, sinó que també pot optimitzar les teves operacions i augmentar la rendibilitat del teu negoci.

Així que, si et preguntes per què hauries de considerar la contractació d’un gestor comptable i fiscal, continua llegint per a obtenir respostes clares i convincents!

A Espanya, les empreses estan subjectes a diversos impostos fiscals, us detallem seguidament els més comuns:

Impost de societats: És l’impost principal al qual estan subjectes les empreses. Grava la renda de les empreses i s’aplica sobre els beneficis obtinguts en un exercici fiscal.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA): És un impost indirecte que s’aplica a la venda de béns i serveis. Les empreses són responsables de recaptar i pagar l’IVA a l’Estat.

Retencions i ingressos a compte: Les empreses han de retenir una part del salari i altres pagaments realitzats als empleats i professionals independents, i posteriorment ingressar-lo a l’Agència Tributària.

Impost d’activitats econòmiques (IAE): És un impost local que grava l’exercici d’activitats econòmiques, i la seva quantia depèn del tipus d’activitat i de la facturació de l’empresa.

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD): S’aplica en la compra i venda de béns immobles, així com en actes jurídics documentats, com la hipoteca.

A més d’aquests impostos, existeixen altres específics que poden aplicar-se segons l’activitat de l’empresa, com l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport, l’Impost sobre Hidrocarburs, l’Impost sobre el Patrimoni, entre altres.

Cal assenyalar que les taxes i regulacions fiscals poden canviar amb el temps, per la qual cosa és important consultar la legislació vigent i comptar sobretot amb assessorament professional en matèria fiscal.

Per tot això, contractar un gestor comptable i fiscal que gestioni l’economia de la nostra empresa és realment rellevant per a un projecte empresarial.

Et deixem 5 raons que t’ajudaran a comprendre-ho:

1r- Compliment legal: Un gestor comptable i fiscal assegura que l’empresa compleixi amb totes les obligacions fiscals i comptables establertes per la legislació, evitant problemes legals o possibles sancions en forma de multes per incompliment.

2n- Estalvi de temps i esforç: Delegar la gestió comptable i fiscal de l’empresa en un professional extern permet alliberar temps i esforç, ajudant els emprenedors a centrar-se en altres àrees clau de l’empresa, activitats estratègiques i operatives que faran créixer el negoci.

3r- Optimització de recursos: Un gestor comptable i fiscal pot portar un control detallat dels ingressos i despeses de l’empresa, la qual cosa permet identificar oportunitats d’estalvi i optimització de recursos i minimitzar la càrrega fiscal de l’empresa, aprofitant les deduccions i beneficis fiscals disponibles. A més, pot ajudar a elaborar pressupostos i realitzar projeccions financeres per a millorar la presa de decisions.

4t- Assessorament especialitzat: Un gestor comptable i fiscal pot brindar assessorament especialitzat en aspectes financers i fiscals, proporcionant dades financeres precises i actualitzats que permeten prendre decisions empresarials més informades i estratègiques, com l’avaluació del rendiment financer i la rendibilitat de l’empresa en funció dels informes comptables.

5è- Millora de la gestió financera: Un gestor comptable i fiscal pot proporcionar informes financers clars i actualitzats, la qual cosa permet a l’empresa tenir una visió òptima de la seva situació econòmica. Això facilita la presa de decisions i la planificació a curt i llarg termini.

En resum, comptar amb un gestor comptable i fiscal brinda seguretat i tranquil·litat a l’empresa, en assegurar el compliment de les obligacions legals, amb una gestió financera adequada, assessorament especialitzat i optimització de la gestió financera de l’empresa. Aetna coworking disposa de departament d’externalització comptable i fiscal i si vols conèixer més sobre aquesta modalitat, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. T’assessorarem i ajudarem, adaptant-nos sempre al moment en el qual es troba el teu projecte.

En un món empresarial en evolució constant, la flexibilitat és la clau per a l’èxit. Les empreses modernes busquen formes innovadores d’operar, i les oficines flexibles han esdevingut una solució essencial per adaptar-se a aquestes demandes canviants. Però quins beneficis em dóna a mi, emprenedor, una oficina flexible?

Què són les oficines flexibles?

Començarem pel principi. Les oficines flexibles, també conegudes com a espais de coworking, són entorns de treball compartits dissenyats per adaptar-se a les necessitats de les empreses en el seu dia a dia. Aquests espais ofereixen una varietat d’opcions, des d’escriptoris compartits fins a despatxos privats, i permeten a les empreses llogar un espai durant hores, dies o mesos, segons els requeriments específics.

Avantatges de les oficines flexibles

· Estalvi de costos. Un dels principals avantatges de les oficines flexibles és la reducció de costos operatius. En lloc de comprometre’s amb un contracte de lloguer a llarg termini, les empreses poden pagar només per l’espai que realment utilitzen. Això els permet utilitzar els seus recursos de manera més eficient i adaptar-se a les fluctuacions a la demanda.

· Flexibilitat: La flexibilitat és l’essència de les oficines flexibles. Podeu llogar un despatx privat per hores per a una reunió important, reservar un espai de treball compartit per al vostre equip durant un projecte temporal o fins i tot canviar d’ubicació segons les vostres necessitats geogràfiques.

· Xarxa de contactes: Els espais de coworking són coneguts pel seu ambient col·laboratiu. En compartir un espai amb altres empreses i professionals, tens l’oportunitat d’establir valuoses connexions, col·laborar en projectes i obtenir noves perspectives sobre la teva indústria.

· Infraestructura completa: Les oficines flexibles estan equipades amb totes les comoditats necessàries, des d’accés a Internet d’alta velocitat fins a sales de reunions preparades. Això et permet concentrar-te en la teva feina sense preocupar-te per la logística.

· Ubicació estratègica: Molts espais de coworking es troben a ubicacions estratègiques al centre de la ciutat o a prop d’àrees d’interès com és el cas d’Aetna que és a l’Avinguda Diagonal, 449, de Barcelona. Això pot ajudar a millorar la imatge de la teva empresa i facilitar l’accés als teus empleats i clients.

Com triar l’oficina flexible adequada?

En buscar una oficina flexible per al teu negoci, considera els factors següents:

✔️Ubicació: Tria una ubicació que sigui convenient per al teu equip i clients.

✔️Serveis: Assegureu-vos que l’espai ofereix totes les comoditats que la vostra empresa necessita.

✔️Costos: Analitza la proposta de preus i com s’adapta al teu pressupost.

✔️Reputació: Investiga la reputació del proveïdor de coworking i busca ressenyes d’altres llogaters.

✔️Contracte: Llegeix detingudament el contracte per entendre els termes i condicions.

Les oficines flexibles són una solució moderna i eficaç per a petites empreses, professionals independents i emprenedors. Ofereixen la flexibilitat necessària per adaptar-se a un entorn empresarial en canvi constant, alhora que brinden a les empreses accés a una xarxa de contactes valuosa i recursos d’alta qualitat. Si el que vols és optimitzar les teves tasques i reduir costos, les oficines flexibles són una opció que val la pena considerar.

Si estàs interessat en conèixer més sobre les nostres oficines flexibles i com es poden adaptar a les necessitats de la teva empresa, no dubtis en contactar amb nosaltres. Som aquí per ajudar-te a tenir èxit al teu negoci. Contacta amb els professionals d’Aetna coworking avui mateix!

El treball en remot s’ha convertit en una realitat per a molts professionals que busquen flexibilitat, autonomia i conciliació. No obstant això, aquesta modalitat també implica alguns desafiaments, com la falta d’interacció social, l’aïllament o la dificultat per a col·laborar amb uns altres. Com solucionar aquests problemes? Una opció cada vegada més popular és el coworking virtual.

El coworking virtual és una modalitat que combina la filosofia d’un espai de coworking tradicional, però sense necessitat de compartir un lloc físic.

El coworking virtual ofereix una sèrie d’avantatges per als treballadors remots, com:

· Domicili fiscal/social. La contractació d’un domicili social en un coworking virtual ajudarà a separar la vida personal de la professional i evitarà visites indesitjades, en el domicili privat dels treballadors en remot.

· Despatxos per hores. En el moment que l’emprenedor necessiti un contacte presencial amb clients o proveïdors, alguns coworking ofereixen la possibilitat de contractar despatxos privats, de manera puntual que es poden llogar, per hores, dies o mesos.

· Accés a una comunitat professional diversa i dinàmica. El coworking virtual permet connectar amb altres professionals de diferents sectors i perfils. Les preses de contacte presencials en el coworking que triem ens retornaran la possibilitat de recuperar per hores o dies, el contacte social i la interacció cara a cara amb uns altres coworkers, la qual cosa ens facilitarà l’intercanvi de coneixements, experiències i oportunitats. A més, es crea un ambient de suport, motivació i feedback que ajuda a millorar el rendiment i la satisfacció laboral.

· Estalvi de temps i diners. El coworking virtual elimina els costos associats al lloguer d’un espai físic, així com les despeses de transport, menjar o material. També s’eviten els desplaçaments innecessaris i s’optimitza el temps de treball.

· Millora de la productivitat i la creativitat. El coworking virtual facilita l’organització, la comunicació i la gestió de projectes, en oferir-nos la possibilitat de contractar serveis administratius a demanda. Només els utilitzarem si els necessitem i només pagarem pel temps que inverteixin en la nostra empresa.

· Call Center. El poder desviar el nostre telèfon mòbil o fix, en moments que el treball requereixi concentració extrema o vulguem desconnectar per unes hores, ens regalarà la tranquil·litat de saber, que totes les nostres trucades telefòniques seran ateses amb professionalitat i rigor. Malgrat treballar sols, mai ens sentirem sols.

· Flexibilitat i adaptabilitat. El coworking virtual permet triar l’horari, el ritme i el lloc de treball que millor s’adaptin a les necessitats i preferències de cadascun.

· Emmagatzematge i compartició de documents. Els coworking recepcionen tota la documentació, ja sigui ordinària o certificada, així com paqueteria, la qual cosa permet guardar i enviar si es precisa, els arxius de manera segura i senzilla.


El coworking virtual és una nova manera de treballar que ofereix múltiples beneficis per als treballadors en remot. Si vols conèixer més sobre aquesta modalitat, pots parlar amb l’equip d’Aetna. T’assessorarem sobre quin servei és el que millor encaixa segons el punt en el qual es troba el teu projecte.

Estudia l’opció del coworking

Ser un emprenedor autònom pot ser un camí gratificant però també pot ser un desafiament. Un dels reptes més grans a què s’enfronten els emprenedors autònoms és la gestió eficient del temps i dels recursos. El temps és un recurs limitat i valuós que, si no es fa servir de manera efectiva, pot portar a l’esgotament i a un rendiment deficient. En aquest article explorarem els “lladres del temps” més comuns i com treballar des d’un coworking pot ser la solució perfecta per maximitzar la teva productivitat i rendiment.

Els lladres del temps: identificant el problema

Els lladres del temps són distraccions i mals hàbits que consumeixen el teu temps sense aportar valor a la teva feina. Alguns dels lladres del temps més comuns per als emprenedors autònoms inclouen:

• Les xarxes socials i el correu electrònic excessius: Passar massa temps a xarxes socials i revisar el correu electrònic constantment poden consumir hores precioses del teu dia.

• Manca de planificació: No tenir una planificació clara del dia pot portar a la procrastinació i a la pèrdua de temps en tasques no importants.

• Multitasca: Tot i que es pensa que la multitasca augmenta la productivitat, en realitat pot disminuir la qualitat de la teva feina i fer que les tasques portin més temps del que és necessari.

• Reunions improductives: Les reunions que no estan ben estructurades o que no tenen un propòsit clar poden ser un gran lladre de temps.

• Tasques repetitives o tedioses: Realitzar tasques manuals o repetitives sense automatització pot consumir una quantitat significativa de temps.

La solució: treballar des d’un coworking

Els espais de coworking han sorgit com una solució efectiva per a molts emprenedors autònoms en la lluita contra els lladres del temps. Aquí t’expliquem com un coworking et pot ajudar a maximitzar el teu rendiment:

• Entorn Professional: Els coworkings ofereixen un ambient professional i lliure de distraccions, cosa que t’ajuda a mantenir-te enfocat a la teva feina i minimitza les interrupcions.

• Networking: Estar envoltat d’altres professionals i emprenedors autònoms en un coworking us brinda l’oportunitat d’establir connexions valuoses, aprendre d’altres i col·laborar en projectes conjunts, cosa que pot augmentar la vostra eficiència i obrir portes a noves oportunitats de negoci.

• Estructura i rutina: Els coworkings sovint tenen horaris regulars de treball, cosa que t’ajuda a establir una estructura i rutina diària, evitant la procrastinació i la manca de planificació.

• Recursos compartits: molts coworkings ofereixen recursos compartits com impressores, sales de reunions i àrees de descans, cosa que t’estalvia temps i diners en la gestió d’aquests recursos per tu mateix.

• Mentalitat productiva: treballar en un entorn on tots estan enfocats als seus projectes pot motivar-te i fomentar una mentalitat més productiva.

Els emprenedors autònoms s’enfronten constantment a la batalla contra els lladres del temps. Tot i això, treballar des d’un coworking pot ser una estratègia efectiva per combatre aquests lladres i maximitzar el teu rendiment. En triar un coworking, assegureu-vos que s’adapti a les vostres necessitats i preferències per aprofitar al màxim els vostres beneficis. En última instància, en optimitzar el teu temps i entorn de treball, estaràs més ben equipat per assolir els teus objectius empresarials i trobar l’èxit com a emprenedor autònom.

No deixeu que els lladres del temps us robin l’oportunitat d’assolir el vostre màxim potencial com a emprenedor autònom. Trieu un coworking que us ajudi a recuperar el control del vostre temps i a construir un negoci exitós. Si estàs buscant un espai per desenvolupar la teva feina de manera professional en un entorn professional sense distraccions, a Aetna t’ho posem molt fàcil.

En un coworking, trobaràs compartint espai a tota mena de coworkers que han decidit començar el seu projecte empresarial aprofitant la infraestructura i les facilitats que ofereix un centre d’aquestes característiques. És una alternativa que alhora et permet compartir experiències i aspiracions amb una gran varietat de professionals.


No totes les persones que treballen des d’un coworking són emprenedors, actualment també hi trobaràs professionals consolidats que trien l’opció del coworking com a alternativa al despatx tradicional i també és una elecció econòmica per a abandonar definitivament el teletreball.


Aquesta combinació de professions que hi ha en un coworking permet col·laboracions i projectes futurs per als coworkers que decideixen optar per una oficina compartida per a exercir la seva professió. Continues treballant a un ritme adaptat a les teves necessitats, sense costos elevats i amb la possibilitat d’aconseguir sinergies de treball amb la resta de coworkers.

Quins perfils professionals comparteixen espai en un coworking?


Com t’hem comentat a l’inici de l’article, en un coworking podràs trobar diferents tipus de professionals que depenent del tipus d’espai que necessitin acostumen a tenir unes característiques o unes altres.


Coworking compartit:

 • Edat: En general són professionals amb edats compreses entre 25 i 45 anys. Això no vol dir que no n’hi hagi més grans o més joves, però l’edat més habitual en aquests coworkings.
 • Formació: La majoria d’ells han cursat estudis universitaris o superiors.
 • Experiència: Els trobaràs amb una trajectòria professional sòlida i experiència en el sector en el qual es desenvolupen professionalment i també, emprenedors amb un projecte embrionari, que aposten per la seva idea i poden ajudar-se de l’experiència d’altres coworkers, per a aconseguir l’èxit en la seva aventura.

Coworking privat:

 • Edat: Aquest grup de coworkers acostumen a estar dins de la franja d’edats compreses entre 45 i 65 anys. Com el cas anterior, no vol dir que no n’hi hagi de més joves.
 • Formació: D’igual manera que els coworkers d’espais compartits, la majoria té estudis universitaris o superiors.
 • Experiència: Tots ells tenen una trajectòria professional sòlida que els avala i gran experiència en el sector en el qual es desenvolupen professionalment.


Quins sectors d’activitat empresarial demanden més treballar en un coworking?


De la mateixa manera que en l’anterior pregunta, és important separar els dos tipus de coworkers, atès que cada espai té les seves preferències.


Coworking compartit:


Fins i tot no tenint un sector predefinit, sí que és cert que hi ha professions que demanden més aquesta alternativa de coworking i solen estar relacionades amb uns certs sectors com el de les noves tecnologies, el disseny i la creativitat. Professions que necessiten la creativitat i d’un espai on compartir i desenvolupar les seves idees i projectes en companyia de professionals del seu mateix sector.

 • Els treballs més comuns en un coworking compartit solen ser:


Fotògrafs
Programadors
Desenvolupadors
Creatius
Dissenyadors
Enginyers
Arquitectes


Coworking privat:


Els professionals que habitualment necessiten un coworking privat, estan més lligats a sectors en els quals es requereix concentració i sobretot privacitat a l’hora de treballar o atendre clients i proveïdors.

En moltes ocasions, també s’utilitzen com a delegació d’empreses que tenen la seu principal en una altra ciutat i aprofiten una infraestructura ja creada, per a abaratir costos en el moment d’obrir una nova oficina.

 • Els treballs més comuns en un coworking privat solen ser:


Advocats
Psicòlegs
Periodistes

Escriptors
Assessors financers i comptables

Assessors laborals

Agents de la propietat Immobiliària

Administradors de Finques

Delegacions d’empreses


No volem acabar sense recordar-te, que també pots optar per l’opció de contractar un coworking virtual, en ell trobaràs a tota mena de professionals. És tan fàcil com contractar una direcció fiscal i complementar-la amb coworking per hores. En el nostre proper article us parlarem i ampliarem informació d’aquesta alternativa, econòmica i pràctica.

Si estàs buscant un coworking, esperem haver-te ajudat a veure quina de les tres opcions encaixaria millor amb el teu sector i activitat professional. Recorda que Aetna pot oferir-te totes elles a Barcelona, adaptant-nos a les teves necessitats professionals.

L’èxit d’una petita empresa o autònom no només es mesura per la qualitat del servei o producte que ofereix, sinó també per l’eficiència amb la gestió del seu temps i recursos. Organitzar el treball és essencial per optimitzar la productivitat i garantir la sostenibilitat del negoci. En aquest article us presentem alguns consells pràctics per aconseguir-ho.

• Establir prioritats clares

El primer pas per a una organització efectiva és establir prioritats. Identifiqueu les tasques que generen més valor per al vostre negoci i aquelles que són essencials per al seu funcionament. Això et permetrà dedicar temps i energia al que realment importa.

• Utilitzar les eines tecnològiques

Existeixen nombroses aplicacions i programari dissenyats per ajudar els autònoms i petites empreses a gestionar el seu temps i tasques. Eines com Trello, Asana o Slack, entre altres, poden ser útils per a planificar, assignar i monitoritzar activitats.

• Delega responsabilitats

Si comptes amb un equip, és crucial delegar tasques segons les habilitats i les forces de cada membre. Això no només optimitzarà el temps, sinó que també motivarà l’equip per confiar en les seves capacitats.

• Establir rutines diàries

La repetició crea hàbit. Establir rutines diàries per a activitats recurrents, com revisar el correu electrònic, gestionar l’inventari o actualitzar la comptabilitat en el mateix ordre que fa que sigui més eficient. Amb el temps, aquestes tasques es tornaran automàtiques i menys farragoses.

• Aposta pel coworking

El coworking no és sol un espai físic per treballar; és un ambient dissenyat per a la productivitat. Els avantatges per a autònoms i petites empreses són evidents:

– Infraestructura llesta per utilitzar sense la necessitat d’invertir en mobiliari o equipament.

– Networking: els coworkings, a més, ofereixen una oportunitat inigualable per connectar amb altres professionals i empreses.

– Flexibilitat: s’adapta a les teves necessitats, permet augmentar o reduir l’espai segons la demanda del negoci.

– Ambient professional: presenta una imatge sòlida als teus clients i proveïdors, sense els costos d’una oficina tradicional.

• La gestió del temps: un pilar fonamental

Una de les habilitats més valuoses per a un autònom o una petita empresa és la gestió efectiva del temps. Administra el recurs més limitat i, a la vegada, més valuós que tenim: el nostre temps. Una gestió adequada del temps permet establir un equilibri entre la vida laboral i personal, evitant la fatiga i l’esgotament. A més, al planificar i estructurar les nostres jornades, podem identificar i eliminar les distraccions, enfocar-nos en tasques prioritàries i, en última instancia, incrementar la productivitat i l’eficiència.

Les empreses i professionals que dominen la gestió del temps aconsegueixen maximitzar el seu rendiment, prendre decisions més informades i respondre amb agilitat a les demandes del mercat. És, sens dubte, una inversió que es traduirà en resultats tangibles i un creixement sostenible.

• Establir metes i avalua

Crea objectius clars a curt i llarg termini perquè facin de brúixola dirigint esforços i recursos. A més, realitzeu avaluacions periòdiques per ajustar estratègies i assegurar-vos que aneu pel camí correcte.

L’organització efectiva del treball és essencial per a qualsevol negoci, i les petites empreses i autònoms tenen desafiaments únics. No obstant això, amb les estratègies i eines adequades és possible superar aquests reptes i garantir una gestió eficient i productiva.

Les prestacions i avantatges que ofereixen treballar en un coworking com Aetna Empresarial us poden ajudar a desenvolupar amb major eficàcia les vostres tasques i arribar abans dels vostres objectius.

Aetna espai empresarial es va crear en 1998 per emprenedors i per a emprenedors. Per aquest motiu, moguts per l’empatia cap a tots els valents que s’atreveixen a crear empresa, des de fa uns anys Aetna és PAE certificat (Punt d’Atenció a l’Emprenedor) i volem ajudar-te a preparar el camí per a fer realitat el teu projecte

Emprendre pot ser una de les situacions més motivadores per les que passaràs en la teva vida, però també pot ser una etapa dura, que requereix molt d’esforç i treball. No tots els professionals estan preparats per a ser autònoms i gestionar el seu propi negoci, però per a aquells que vulguin arriscar i estiguin llestos, des d’aquest blog intentarem ajudar-los amb alguns consells que facilitaran el principi de la seva aventura.

Aposta pels teus coneixements.

No comencis sense un bon pla de negoci. És important tenir ambició, però assegura’t que el teu pla de negoci és realista i fes valdre els teus coneixements. Emprendre en un sector que coneguis i en el qual puguis desembolicar-te amb facilitat ajudarà en gran manera a l’èxit del teu projecte, et sentiràs còmode al mateix temps que motivat.

Pensa en un producte que coneguis, que puguis desenvolupar i sobretot, que vagi dirigit a un client que tu valoris i al qual puguis oferir qualitat.

Investiga a la teva possible competència, assegura’t que pots fer-ho igual o millor per a trobar el teu lloc en el mercat que vulguis treballar i no oblidis que l’especialització és crucial avui dia que hi ha tanta oferta.

Assessora’t des del principi.

No deixis que els pressupostos i la paperassa et desmoralitzin, assessora’t per professionals que t’ajudin. Busca Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) que des de la base puguin explicar-te que requisits demandarà el teu sector i tot el que necessitaràs per a fer realitat la teva empresa.

L’obtenció de llicències d’activitat, altes d’autònoms i paperasses poden espantar, però fer-ho de la mà d’un professional amb experiència, com tot en la vida, aplanarà el teu camí i no deixarà que caiguis en errors que a llarg termini siguin difícils de resoldre.

Ells també podran informar-te al fet que ajudes, subvencions i crèdits tens dret com emprenedor, tant en l’àmbit local com nacional.

Recorda sempre que malgrat la seva bona intenció, família i amics no són un sempre el millor termòmetre per als nostres projectes, sigui per la seva confiança cega o per por que fracassem. Sempre és millor buscar el consell d’un professional que vegi el nostre projecte amb distància, d’una forma asèptica i que sense cap mena d’implicació emocional, pugui confirmar si el projecte és viable o no.

No tinguis pressa.

No tinguis pressa amb els terminis d’inici, ni busquis l’èxit immediat. Són poques les empreses que donen beneficis tan sols començar, n’hi ha, però costa ser una d’elles i no diem amb això que la teva no pugui estar en aquest petit grup selecte, però segurament el teu projecte necessita algun temps per a funcionar, així que millor no esperar un triomf ràpid. Cal anar pas a pas i ser conscient d’això.

Dit això, és important preparar el teu projecte d’empresa, tenint en compte que els beneficis no seran immediats i que necessitaràs una guardiola per a poder assumir els primers mesos sense risc.

Una bona opció si el teu projecte sorgeix estant en l’atur; és sol·licitar la capitalització de l’import total a percebre. Et permetrà tenir d’inici una suma de diners que t’ajudarà per a començar amb un cert alleujament.

Cerca col·laboradors i proveïdors de confiança

Estar envoltat de professionals seriosos i de confiança et permetrà treballar amb major seguretat.

Valora l’alternativa dels coworking per a domiciliar la teva empresa amb un cost econòmic. Reuneix-te en despatxos per hores mentre no tinguis l’economia de tenir un espai propi i contracta el servei de secretària virtual, mentre no existeixi la possibilitat de contractar personal. Tot això serà un gran suport per a la imatge de la teva empresa i t’ajudarà a delegar en alguns moments, no oblidem que delegar és clau, atès que estarem sols i tota ajuda és poca.

Cerca col·laboradors que estiguin en circumstàncies semblants a les teves i que el preu del seu treball i el teu no tingui més cost que el benefici comú.

Esperem haver-te ajudat amb aquests petits consells i no oblidis que si tens algun altre dubte, no oblidis que Aetna és PAE a Barcelona i el nostre cotreball està a la teva disposició si valores començar amb una oficina virtual.