ASSESSORIA

En el nostre coworking dona cobertura integral a emprenedors, autònoms i empreses, oferint un servei d’assessorament fiscal, comptable i laboral, amb un seguiment professional i personalitzat cap als nostres clients.

Som també Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) certificat de forma oficial pel Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’empreses (CIRCE), des del qual t’ajudem a fer que inicies la teva activitat, utilitzant un sol document electrònic i d’una forma ràpida i àgil.

Des de 175,00€/ trimestre + IVA

SERVEIS DE L’ASSESSORIA
  • Assessoria fiscal, comptable i laboral.
  • Confecció i presentació d’impostos (declaracions trimestrals, resums anuals, societats). Llibres comptables i comptes anuals.
  • Elaboració de la comptabilitat i dels estats financers.
  • US GAAP – Reporting mensual d’estats financers espanyols adaptat a les normes comptables dels EUA.
  • Elaboració de plans de negoci amb quotes assequibles.
  • Gestió i control de tresoreria (control de cobraments i pagaments de factures).
  • Confecció y presentació de la declaració d’IRPF.
  • PAE – Punt d’Atenció a l’Emprenedor – Tràmits d’alta d’autònoms i  activitat econòmica gratuït per a Emprenedors autònoms.