mejor espacio de trabajo

Si ets freelance, el teu espai de treball pot ser que sigui un local llogat, la teva pròpia casa o fins i tot un garatge. Però barrejar el teu dia a dia amb el treball pot ser que no sigui una gran idea si parlem de l’espai. Haver-lo d’organitzar per a cada moment (familiar-laboral) podria resultar una falta de productivitat.

Per això, la millor opció, si no comptes amb un despatx de lloguer, seria pensar a buscar un espai de treball en un centre de negocis com Aetna Espai Empresarial. Llegir més

espai de coworking

El coworking és una tendència que està a l’alça pels seus avantatges. Es tracta d’espais de treball o oficines compartides per professionals autònoms o freelancer de diferents àmbits. Tots ells en un mateix espai significa que poden estar interconnectats i compartint idees, fomentant la col·laboració i aconseguint noves oportunitats en molts casos. Llegir més