5 errors comuns a la Declaració de l’IVA que has d’ evitar

declaración del IVA

S’apropen les declaracions trimestrals de l’IVA per a nombrosos autònoms i empreses. Davant la necessitat de fer la nostra declaració de l’IVA, és important consignar les quantitats correctes i realitzar adequadament el model 303 per a no donar lloc a incoherències, desajustos o errors de forma.

Si no vols haver de pagar una multa per presentació fora de termini i /o haver de fer una complementària per corregir errors, creiem que és important que et fixis en algunes de les errades més comunes.

Errors comuns a la declaració de l’IVA

Des d’Aetna et proporcionem un servei d’assessoria a Barcelona per a que puguis estalviar preocupacions: presentem les teves declaracions d’impostos i solucionem els teus dubtes fiscals.

Veiem alguns dels errors habituals que se solen cometre a l’hora de fer la declaració trimestral de l’IVA..

1. Presentar la declaració de l’IVA fora de termini.

Els terminis per a la presentació de les declaracions trimestrals de l’IVA són entre el dia 1 i 20 del mes següent al trimestre corresponent exceptuant l’últim trimestre que el seu termini de presentació és de l’1 al 30. És a dir, entre l’1 i el 20 d’abril, l’1 i el 20 de juliol, l’1 i el 20 d’octubre i l’1 i el 30 de gener de l’any següent.

Si et descuides en el compliment dels terminis, és probable que et pugui arribar una sanció d’Hisenda. Amb tot, si ens hem despistat i no hem presentat el model 303 en la data correcta, el millor és fer-ho el més aviat possible.

2. No desglossar els diferents tipus d’IVA

No totes les operacions tenen el mateix tipus d’IVA. Hi ha un IVA superreduït del 4%, un altre reduït del 10% i un tipus general que és del 21%.

Les factures emeses i rebudes corresponents a cada tipus d’IVA han d’afegir-se a les caselles corresponents. Concretament, la 1, 2 i 3 corresponen a la base imposable, tipus i quota del tipus general, la 4, 5 i 6 de l’IVA reduït i la 7,8 i 9 de l’IVA superreduït.

3. Barrejar operacions nacionals i intracomunitàries

Si estem donats d’alta en el registre d’operadors intracomunitaris, podem emetre factures sense IVA a d’altres empreses o professionals que també siguin operadors intracomunitaris per la inversió del subjecte passiu.

Un error comú consisteix a afegir la facturació al tipus d’IVA general, quan probablement no has inclòs l’IVA en aquestes factures.

4. Considerar els béns d’inversió com a operacions corrents

Hem de tenir molt clar què és un bé d’inversió: es tracta d’operacions de compra d’un bé que pot ser utilitzat com a instrument de treball o mitjà d’explotació i que té una vida superior a un any.

Per tant, no hem de barrejar l’adquisició d’aquests béns amb operacions corrents o intracomunitàries.

Les quotes suportades dels béns d’inversió en operacions corrents, dins del territori nacional, han d’incloure’s en les caselles 30 i 31.

5. No s’han d’incloure l’IVA suportat corresponent

Tinguem molt present que és essencial que puguem guardar les factures dels béns o serveis contractats per a la nostra activitat, tant en operacions corrents com en intracomunitàries.

Un error molt comú que alguns autònoms cometen és no demanar factura del document o simplement oblidar que van adquirir un producte o servei. Tot i que siguin petites adquisicions, en suma al llarg d’un trimestre poden suposar una rebaixa important.

Has comès anteriorment algun d’aquests errors a l’hora de fer la teva declaración de l’IVA?