Beneficis de l’ outsourcing d’atenció telefònica

outsourcing de atención telefónica

L’outsourcing d’atenció telefònica s’ha convertit en una tendència cada vegada més estesa en les empreses. Quan augmenta la complexitat en l’atenció al client, és molt lògic que les empreses es vegin obligades a invertir cada vegada més recursos i dedicar un enorme esforç a unes funcions que es podrien externalitzar per reduir els seus costos.

L’externalització de l’atenció telefònica planteja molts avantatges en el context actual de botigues online en creixement i amb clients nacionals i internacionals. En aquest post volem plantejar-te alguns dels beneficis que l’outsourcing d’atenció telefònica proporcionaria al teu negoci.

Avantatges de l’outsourcing d’atenció telefònica

Una correcta atenció telefònica és part clau de qualsevol empresa. D’un bon servei depèn que els clients puguin sentir-se satisfets i atesos. El que no sempre és possible quan el nombre de clients augmenta i les gestions que una empresa ha de realitzar al llarg del dia són molt majors.

Entre els principals avantatges de l’externalizació, caldria destacar.

1. Menys treball. Quan externalitzem aspectes específics de la nostra empresa, es produeix una reducció de la càrrega de treball que influeix directament en el seu marge de maniobra i disposaràs de més temps per dedicar-ho al teu negoci i concentrar-te en d’altres tasques que et produeixin beneficis.

2. Menys costos. La reducció dels costos és un altre dels factors clau per l‘outsourcing de l’atenció telefònica. No parlem només de cost telefònic, sinó també de costos de personal i de secretaria relacionats amb la funció d’atenció al client en l’empresa.

3. Major eficàcia. Hi ha empreses que no disposen de personal capacitat per portar una atenció telefònica professional. Això es deu al fet que han hagut d’assumir aquesta funció treballadors que estaven lligats a altres tasques, la qual cosa també redunda en una pèrdua de l’eficàcia i la productivitat. Sempre és millor que l’atenció telefònica estigui en mans de professionals.

4. Millor imatge per a la teva empresa. Deixar l’atenció telefònica en mans de professionals té repercussions positives en la imatge corporativa de la teva empresa. Els teus clients veuran que hi ha una organització i un esforç col·lectiu professional i eficaç per a una major satisfacció dels mateixos.

5. Major llibertat. Sabem que molts negocis són 100% online i no tenen una seu física. En aquests casos, moltes vegades succeeix que el responsable de la botiga es troba de viatge i no pot dedicar-se a temps complet a l’atenció telefònica. Per evitar donar una mala imatge i atendre als clients, el servei de l‘outsourcing d’atenció telefònica és de gran ajuda.

Servei d’atenció telefònica a Barcelona

Si ets emprenedor, tens una tenda online o un negoci que requereix d’atenció telefònica constant, a Aetna Espai Empresarial t’ajudem a aconseguir els teus objectius.

Amb el nostre servei d’atenció telefònica a Barcelona podràs gaudir d’una cobertura eficaç i professional, alliberant-te de càrrega de treball, ajudant-te a millorar la teva productivitat i optimitzant els teus costos per a què puguis enfocar-te en d’altres àrees del teu negoci i aconseguir les teves metes i les del teu negoci.