rellenar modelo 347

Si ets autònom o tens una empresa, el model 347 et pot interessar. Es tracta d’una declaració informativa d’operacions amb tercers i que estàs obligat a presentar si has facturat més de 3005,06 euros durant l’exercici anterior amb un mateix client o proveïdor. No obstant això, hi ha una sèrie d’excepcions que hauries de conèixer, perquè no tothom està obligat a presentar-ho.

A Aetna Espai Empresarial t’oferim servei d’assessoria fiscal a Barcelona perquè el teu assessor pugui fer-se càrrec d’aquesta i altres declaracions i tu puguis ocupar-te del teu negoci. Vegem en què consisteix el model 347.

En què consisteix el model 347 i quines excepcions hi ha

Es tracta d’un model informatiu, per la qual cosa no has de pagar. Es pot presentar per Internet amb clau 24h o amb signatura electrònica. Pots veure més informació sobre el model a la pàgina de l’Agència Tributària.
Només hauries de presentar-ho en el cas que hagis facturat o t’hagin facturat per sobre de 3005,06 € al llarg de tot un any.

Quan es presenta

Recorda que recentment es va modificar el termini de presentació, per la qual cosa la declaració corresponent al 2018 hauràs de presentar-la al llarg de febrer de 2019.

Excepcions a l’obligació de presentar el model 347

Hi ha molts casos en els quals no s’està obligat a presentar el model 347. Totes les persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat empresarial o professional que compleixin amb les condicions abans descrites han de presentar-ho. No obstant això, queden excloses de la presentació les persones o entitats que es troben en aquests casos:

• Autònoms que han emès les seves factures amb retenció (en aquest cas hauries de presentar el model 190)

• Clients o proveïdors que siguin intracomunitaris (en aquest cas hauries de presentar el model 349)

• En cas que no tinguis en territori espanyol la seu d’activitat econòmica o domicili fiscal.

• Si tributes pel mètode d’estimació objectiva (mòduls), en el règim simplificat o d’agricultura, ramaderia i pesca, o del recàrrec d’equivalència, tampoc estàs obligat a presentar-ho.

• En cas que hagis d’informar sobre les operacions incloses en el Llibre de l’IVA o si estàs inscrit en el Registre de Devolució Mensual de l’IVA (si presentes el model 340). No obstant això, sí que s’han de declarar algunes operacions en aquest cas, com per exemple les subvencions, arrendaments de locals de negoci o drets derivats de la propietat intel·lectual, entre unes altres.

Conclusió

Des d’Aetna Espai Empresarial coneixem el complex que de vegades pot resultar gestionar un negoci. Per això és important aprendre a delegar les accions corresponents en professionals d’assessoria i gestoria perquè t’ajudin a alliberar temps i evitar errors en la presentació dels models i declaracions.

Al nostre centre de negocis donem l’oportunitat a les empreses de disposar d’un assessor fiscal a Barcelona i externalitzar aquesta àrea tan important del negoci, de manera que tu puguis centrar-te només a vendre i a dirigir el teu negoci.